Fikk inspirasjon fra hospice i Irland

img_2504

Frivillige fra Hospice Stabekk på studietur. Fra venstre Wenche Sanders, Terje Dinger og Hanne Torunn Tørvi. Foto: Rosy Andrews. 

I juni reiste tre frivillige ved Hospice Stabekk på studietur til Dublin, sammen med kreftsykepleier Rosy Andrews.

Målet med turen var å se hvordan frivillige arbeider ved anerkjente hospice i Irland, og venneforeningen støttet reisen med et økonomisk bidrag.

img_2509 rosy-tur-til-dublin-bilde7 rosy-tur-til-dublin-bilde13

– Det var en fantastisk tur. Vi besøkte to hospice i Dublin, som er spesielt kjent for sitt frivilligarbeid, forteller Rosy Andrews, som er kreftsykepleier og ansvarlig for frivilligarbeidet ved Hospice Stabekk. Hun er imponert over hvordan de organiserte det frivillige arbeidet på hospicene de besøkte.

– Til sammen var det 43 pasienter og 295 frivillige på de to hospicene. Og begge hadde et stort dagsenter med et omfattende tjenestetilbud til pasientene, for eksempel frisør, massasje, kunstaktiviteter og fotpleie. Det var totalt tre personer som jobbet fulltid med de frivillige, en ansvarlig frivillighetskoordinator og to assistenter, forteller Rosy.

De hadde også satt av mye tid til planlegging, kursing og oppfølging av de frivillige.

Praktiske råd og tips

– Vi har dessverre ikke de samme ressursene til å gjøre alt dette hos oss, men vi fikk mange gode praktiske råd og tips som vi vil prøve å innføre på Hospice Stabekk. Blant annet kommer vi til å se nærmere på hvordan de frivillige kan avlaste sykepleiere med flere arbeidsoppgaver. For eksempel sørge for at pasientene får nytt glass med ferskt vann minst to ganger om dagen, vaske og rydde pasientenes nattbord, og ta imot telefoner.

Selv om dette kan virke som mindre oppgaver, har det vist seg å være viktig for pasientene.

Viktig del av hospice-filosofien

rosy-tur-til-dublin-bilde1

Fra venstre: Wenche Sanders, Terje Dinger og Rosy Andrews. 

Frivilligarbeid er ryggraden i hospice-filosofien, og representerer en sentral del av hospice-teamet, sier Rosy og understreker at frivillighetsarbeid kun skal supplere arbeidet til sykepleierne, ikke erstatte det.

Disse var med på turen:

  • Wenche Sanders (frivillig)
  • Terje Dinger (frivillig)
  • Hanne Torunn Tørvi (frivillig)
  • Rosy Andrews (kreftssykepleier)

«I am on a journey from one life to the necxt and I need a place where I am welcomed, looked after and loved. And above all, where I can be myself.»

Sitat fra en av pasientene på St. Francis Hospice.