Bli medlem

Hospice Stabekk gir et enestående tilbud til alvorlig syke og døende i Bærum, og til deres pårørende. Hospice Stabekks Venner vil støtte og verne om dette tilbudet.

Årskontingent

  • Legg igjen din epostadresse hvis du ønsker informasjon fra foreningen på mail.

Du kan betale inn kontingent eller andre bidrag til kontonummer 8398.10.51915Merk innbetalingen med navn, adresse og e-post, samt hva det gjelder. Du kan også betale med Vipps. Da trykker du på «Betal», og søker på Hospice Stabekks Venner eller skriver inn nummer 504635. Fint om du også her skriver hva betalingen gjelder.