hospicestabekk

Vil du være frivillig hos oss?

Hospice Stabekk er et pleie- og omsorgstilbud til alvorlig syke, i hovedsak kreftpasienter. Omsorgstilbudet består av 22 heldøgnplasser.

Eksempler på ansvar og arbeidsoppgaver:

  • Telefontjeneste
  • Setter pårørende i kontakt med pleier
  • Stell av blomster, planter og annet hagearbeid
  • Samtaler med pasienter og pårørende
  • Synge eller spille instrument
  • Lage og servere mat (kake, brød e.l.)
  • Aktiviteter for pasienter. f.eks. malerkurs, massasje, etc.

Full opplæring og veiledning. Du blir en del av et fantastisk miljø!

Ta kontakt med:
Kreftsykepleier Rosy Andrews,
Epost: andrews.rosy@gmail.com
Tlf.: 977 52 079