Om Hospice Stabekks Venner

Hospice_logoForeningen ønsker å verne om det tilbudet Hospice Stabekk gir til alvorlig syke og deres pårørende. Foreningen vil også arbeide for å informere innbyggere, helsepersonell og politikere i Bærum om Hospice Stabekk slik at flere av de som trenger det, og ønsker det, får mulighet til å benytte seg av tilbudet.

Hjertelig velkommen som medlem.