Verdifull verdighet

Ikke alle vet hva et hospice er. Ikke alle vet at vi er så heldige å ha et hospice i Bærum heller. 16. mars markerer Hospice Stabekk sitt 15-årsjubileum. I femten år har nesten 1700 alvorlig syke pasienter og deres nærmere 6000 pårørende fått omsorg og trygghet her.

– Vi er takknemlige og stolte over at vi i Bærum kommune har et så unikt tilbud til alvorlig syke pasienter, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog.

Ordføreren er tilstede fredag 16. mars, når Hospice Stabekk markerer sitt 15-årsjubileum med et seminar på Stabekk kulturhus. Hun berømmer både fagmiljøet og den betydningen Hospice Stabekk har for alvorlig syke pasienter og deres pårørende.

Viktigst når man blir syk

Når man har blitt uhelbredelig syk, er det tre ting som er spesielt viktige den siste tiden man har igjen å leve: Trygghet, omsorg og tid med de nærmeste. Har man i tillegg vakre omgivelser, egne rom med bad, terrasse og overnattingsplass til pårørende, samt frivillige som bidrar med det lille ekstra, kan man få en god og verdig avslutning på livet.

– Til tross for sykdom, sorg og smerte, opplever mange av pasientene våre både takknemlighet, ro og økt livskvalitet. Og for de pårørende som skal leve videre, bidrar det til å skape viktige og gode minner fra en vanskelig tid. Det gjør sorgen lettere å bære. Pasienter og pårørende forteller at de opplever det som trygt å komme til Hospice Stabekk, både på grunn av kompetansen til de ansatte, og lokalene som innbyr til at familien kan være sammen, forteller institusjonssjef Sonja Wiencke Welde. Hun har ledet Hospice Stabekk siden etableringen for 15 år siden.

Norges største hospice

Hospice Stabekk er et døgntilbud i Bærum kommune til alvorlig syke pasienter. De aller fleste har kreftdiagnoser, men også pasienter med andre diagnoser som trenger palliasjon (behandling, pleie og omsorg i livets sluttfase),  kan få innvilget et opphold.  Dette er i tråd med den nye utredningen om palliasjon som ble overlevert til Helse- og omsorgsdepartementet i desember i fjor.

Gir dager til livet: - Vi jobber ikke med døden, men med resten av livet. Målet er å gi livskvalitet i den siste tiden ved å gi trygghet, omsorg og tid både til pasientene og deres pårørende, sier sykepleierne Karin Sophie Mathiesen og Terje Flaat ved Hospice Stabekk.

Gir dager til livet: – Vi jobber ikke med døden, men med resten av livet. Målet er å gi livskvalitet i den siste tiden ved å gi trygghet, omsorg og tid både til pasientene og deres pårørende, sier sykepleierne Karin Sophie Mathiesen og Terje Flaat ved Hospice Stabekk.

I Norge har vi kun fire hospice. Hospice Stabekk i Bærum er nå det største, etter at kapasiteten ble doblet fra 11 til 22 plasser i 2016.

– Alle de 22 rommene har eget bad, terrasse og pårørenderom. Det er også to utstyrte kjøkken og spisestue for pårørende hvor de kan lage egen mat eller ha venner på besøk. Det er lov å ha dyr på besøk også, forteller Sonja Wiencke Welde.

– Vi har hatt rundt 100 pasienter hvert år fra 2003 til 2016. Siden 2016 har dette økt med det dobbelte eller mer. I tillegg kommer alle pårørende som også har bodd her til tider. Hver pasient har som regel mellom tre og fire pårørende, så til sammen har vi ivaretatt rundt 6000 pårørende, både voksne og barn.

Hospicet har ansatt leger, spesialsykepleiere, sykepleiere og hjelpepleiere. Dessuten fysioterapeut fra områdekontoret. Prest, sosionom og andre faggrupper kontaktes ved behov.

Frivillige engler

Hospice Stabekk har et team på 15 frivillige, som alle har fått opplæring, og som bidrar til å skape et godt miljø rundt pasienter og pårørende.

– Hospice Stabekk har flotte frivillige som deltar på forskjellige måter.  Noen baker, noen går tur med pasienter, noen er en pasientvenn, noen arrangerer kunstutstillinger eller konserter, og alle bidrar positivt inn i vår hverdag. En av våre sykepleiere, Rosy Andrews, har et spesielt ansvar for de frivillige. Det er viktig for å få dette til å gå, forteller Welde.